Mäklarinformation

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse: Kontaktinformation. Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan inte på något sätt kan garanteras av föreningen. I den mån någon mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger någon vikt vid informationen eller dokumenten måste den eller dessa i varje enskilt fall verifieras av parterna.

Ladda hem mäklarfiler:

Bra service

I anslutning till föreningens fastigheter finns flera olika skolor, från förskola till gymnasium. Det finns också många olika lekparker, bland annat Fyrenparken med en plaskdamm och en öppen förskola.

I Kärrtorp bor människor i alla åldrar, från småbarnsfamiljer till pensionärer. Det finns ett stort torg i Kärrtorps centrum med fontän som ger en härlig känsla sommartid. Där hittar man Ica, Konsum med postbetjäning, teater och kvartersbio. Frisör, cykel-affär, apotek, blomsteraffär och restauranger samt bankomat. En sushi-servering ligger i bottenplanet på vårt hus.  

På bekvämt gångavstånd från föreningens fastigheter hittar man många anläggningar för fritidsaktiviteter, t ex motionsslingor, promenadstråk, golf och en badplats i Söderbysjön 15 minuter bort. Vill man ta en längre promenad kan man fortsätta längs skogsvägarna ända till Hellasgården eller kanske ta en cykeltur till Flatenbadet.

I Brf Landsort 2 finns en stor variation av lägenheter. Allt ifrån 1:or till 6:or i etage. De flesta lägenheterna har balkong, terrass eller uteplats. Stambyte i samtliga lägenheter har skett under -08/-09 och trapphus, källare och andra gemensamma utrymmen har renoverats.

Allmänt

Medlemskap i föreningen beviljas endast efter skriftligt godkännande av styrelsen.
Namn: Brf Landsort 2 Kärrtorp. Föreningen bildades 2007.
Adress: Vikstensvägen 13, 121 55 Johanneshov
Organisationsnummer: 769616-1384 (äkta förening)
Juridisk person: Godkänns ej

Föreningens styrelse kan inte svara på frågor från spekulanter utan hänvisar till aktuell mäklare.

Avgifter

För aktuella månadsavgifter ta kontakt med vår ekonomiska förvaltare

Fastum Stockholm
Box 35, 101 20 STOCKHOLM
08-506 047 00

Huset

Byggår: 1950, tomten innehas med tomträtt
Adresser: Kärrtorpsvägen 34, Vikstensvägen 1-25.
Antal hus: 1 Punkthus om 12 våningar samt ett trevåningshus om 13 portar

Antal portar: 14
Antal lägenheter: 169 st
Antal hyresrätter: f n 21 st
Verksamhets/affärslokaler 3 st (Kafé, Butik, Tandläkare)
Övriga lokaler: 10 st hyresrätter (Förråd, Apparatrum telefoni mm)
Garage:  10  platser, kösystem
P-platser: 10 platser, kösystem

Gemensamhetsutrymmen

Föreningen har en gemensamhetslokal belägen på adress Vikstensvägen 13.

Lägenheter

De lägenheter som tillfaller föreningen av olika anledningar renoveras efter behov. Självklart strävar vi efter att vårda våra fina 50-talslägenheter, men där så är nödvändigt renoverar vi till god standard.

Tvättstuga

Föreningen har nu byggt en tvättstuga för samtliga boende på Vikstensvägen 1-3. Tvättstugan har två bokbara tvättstationer. Varje station innehåller två st tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. 

Stammar

2008/2009/2010 stambytes samtliga lägenheter och lokaler i föreningens hus i både kök och badrum. I samband med stambytet bytes även elstigare samt utfördes omtrådning av el i lägenheter och lokaler. Arbetet utfördes av entrepenör Kungsfiskaren (www.kungsfiskaren.se) som är en del av PEAB, konsult för entrepenaden var ÅF (www.afconsult.com/sv).

Renoveringar

  • 2017: Installation av bergvärme för föreningen och injustering av värmesystemet under sommaren och hösten 2017. 
  • 2016: Fönstren i höghuset på Kärrtorpsvägen 34 har renoverats. Fasaden på Vikstensvägen har försetts med klotterskydd.  
  • 2015: Hela taket på Vikstensvägen lades om. 
  • 2014: Hissar i höghuset har renoverats. Hisskorgarna byttes ut och dörrarna målades. Gångvägen till tunnelbanan har asfalterats och belysning har kopplats på. Kodlås har installerats i alla portar på Vikstensvägen och Kärrtorpsvägen.
  • 2009: föreningen stängde det gamla sopnedkast-systemet och ersatte detta med sopskåp som finns utplacerade på Vikstensvägen 1-25 samt vid gaveln på Kärrtorpsvägen 34.
  • 2008: Stambytet påbörjades i föreningen (se STAMMAR), trapphusen renoverades och alla lägenhetsdörrar bytes ut till nya säkerhetsdörrar. 
  • I samband med detta bytes även fastigheternas låssystem ut och nya namnskyltar placerades på lägenhets dörrar och i portar.

Överlåtelser

Vid överlåtelse av bostadsrätt i föreningen tecknas ett överlåtelseavtal. Därefter tar styrelsen ställning till om köpare skall beviljas medlemskap i föreningen.
Mäklaren skickar överlåtelseavtalet till Brf. Landsort 2 på adressen nedan. Fastum sköter föreningens hantering av överlåtelser och pantförskrivningar.
En överlåtelseavgift med belopp 2,5 % av prisbasbeloppet betalas av köparen. Med prisbasbeloppet för 2009 (42 800 kronor) blir avgiften: 1070 kronor.
För varje pantförskrivning uttas en administrativ avgift på 1 % av prisbasbeloppet. Med prisbasbeloppet för 2009 (42 800 kronor) blir avgiften: 428 kronor.
Avgiften skall betalas in till föreningens plusgirokonto 4158703-1 Inbetalningskort kommer från våran ekonomiska förvaltare när överlåtelsen är godkänd.

Mäklarfiler

Ekonomisk förvaltare

Fastum Stockholm 
Box 35, 101 20 STOCKHOLM

Telefon: 08-506 047 00