Akuta ärenden

Akuta ärenden / Jour 08-744 09 50

Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till Driftia, telefon 08-744 09 50. Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad.

Exempel på akuta fel:

  • Hissen har fastnat.
  • En vattenledning har brustit och vatten forsar ut.
  • Fönsterruta är krossad.
  • Värme, vatten eller elektricitet saknas. ytterdörr går inte att stänga.
  • Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Driftia, tel: 08-744 09 50

Obs!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:

  • Ange adressen, varifrån larmet kommer.
  • Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
  • Uppge aktuellt fel eller skada.
  • Informera även styrelsen via email, brflandsort2@gmail.com