Felanmälan

Felanmälan

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan av något som hör till fastigheten eller din bostad. Det åligger var och en att anmäla fel som man upptäcker. 

När du har felanmält, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar.

Felanmälan:

All felanmälan ska göras till fastighetsskötaren Driftia.

Driftia felanmälan vardagar 08.00 – 16.00
Telefon 08-744 44 33
E-post info@driftia.se

(Har hand om allt som gäller funktion och teknisk drift av våra fastigheter – till exempel värmeproblem, trasiga lampor i portar, portlås som inte fungerar, dålig ventilation etc.)


Jourtjänst
Akuta situationer efter kl 16.00 (till exempel stora vattenläckor eller tillbud av liknande dignitet) samt helger:
Driftia, telefon 08-744 09 50

BRF Landsort2 samarbetar med:

Fastighetsskötsel: Driftia, 08-744 44 33
Trädgårdsskötsel: Dypa AB, 08-68428111
Tvättstuga: Podab, 031-752 01 00
Nycklar: Demo Låsservice AB, 08-640 65 00
Hushållssopor: Stockholms Vatten & Avfall, 08-522 120 00

Akuta ärenden / Jour 08-744 09 50

Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad.

Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till Driftia, telefon 08-744 09 50

Exempel på akuta fel:

 • Hissen har fastnat.
 • En vattenledning har brustit och vatten forsar ut.
 • Fönsterruta är krossad.
 • Värme, vatten eller elektricitet saknas. ytterdörr går inte att stänga.
 • Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Icke akuta ärenden

Felanmälan avseende BRF Landsort2 allmänna utrymmen, t ex:

 • Tvättstugan med maskiner
 • Belysning och annat i entré och trappuppgångar
 • Anslagstavlor i entré
 • Hiss
 • Soprum
 • Allmänna ytor i förrådsutrymmen samt dörrar och lås till dessa
 • Föreningslokalen

Obs!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:

 • Ange adressen, varifrån larmet kommer.
 • Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
 • Uppge aktuellt fel eller skada.
 • Informera även styrelsen via email, brflandsort2@gmail.com